Thông tin tuyển sinh http://thi.moet.gov.vn
Xem diem http://diemthi.24h.com.vn
Xem_diem http://diemthi.24h.com.vn
Sai gon http://www.sggp.org.vn
Nhan dan http://www.nhandan.com.vn
Viet nam net http://vietnamnet.vn
Tien phong http://www.tienphong.vn
Tuoi tre http://tuoitre.vn
Thanh nien http://www.thanhnien.com.vn
Dan tri http://dantri.com.vn
ic101_thongke http://www.moet.gov.vn/?page=11.10
ic81_hssv http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
ic721_gdpt http://www.moet.gov.vn/?page=1.29
ic82_gddh http://www.moet.gov.vn/?page=1.19
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng: 685.887
Hôm nay:
483
Hôm qua:
984
Trong tuần:
3.168
Trong tháng:
10.226
Trong năm:
67.727
Số người online: 12
Hướng dẫn viết SKKN của Sở GD&ĐT Thanh Hóa

       Căn cứ nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và đúc rút SKKN của Ngành GD&ĐT Thanh Hoá; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT Thanh Hoá năm học 2011-2012; căn cứ quyết định số 100/GD-GDCN ngày 06 tháng 05 năm 2002 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động Khoa học Ngành GD&ĐT Thanh Hoá. Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và thực hiện công tác đúc rút SKKN  năm học 2011-2012 với những nội dung cụ thể như sau:.............

Chi tiết TẢI TẠI ĐÂY

Last update : 06/03/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau