Thông tin tuyển sinh http://thi.moet.gov.vn
Xem diem http://diemthi.24h.com.vn
Xem_diem http://diemthi.24h.com.vn
Sai gon http://www.sggp.org.vn
Nhan dan http://www.nhandan.com.vn
Viet nam net http://vietnamnet.vn
Tien phong http://www.tienphong.vn
Tuoi tre http://tuoitre.vn
Thanh nien http://www.thanhnien.com.vn
Dan tri http://dantri.com.vn
ic101_thongke http://www.moet.gov.vn/?page=11.10
ic81_hssv http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
ic721_gdpt http://www.moet.gov.vn/?page=1.29
ic82_gddh http://www.moet.gov.vn/?page=1.19
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng: 688.487
Hôm nay:
538
Hôm qua:
629
Trong tuần:
2.101
Trong tháng:
13.364
Trong năm:
70.865
Số người online: 8
Mẫu kế hoạch cá nhân và kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2012-2013
 

Trường THPT Tĩnh Gia 2                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ chuyên môn .....                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

 

                                                                            Tĩnh Gia, ngày      tháng     năm 2012

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

 NĂM HỌC 2012 - 2013

  • - Họ và tên giáo viên: .......................................................................
  • - Môn giảng dạy ..............................................................................
  • - Phân công giảng dạy các lớp:.............................................................
  • - Các công tác khác được giao:.............................................................

            Căn c vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, phương hướng nhim v năm hc ca Trường THPT Tĩnh Gia 2, của tổ... Nay (cá nhân) xây dng kế hoạch hot động năm hc 2012-2013 như sau:.......

Các thầy cô giáo có thể tải mẫu chi tiết về máy tính các nhân:

Mẫu kế hoạch các nhân TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn TẢI VỀ TẠI ĐÂY

                                        Nguồn: Ban giám hiệu

Last update : 27/08/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau