Truy cập

Hôm nay:
83
Hôm qua:
91
Tuần này:
567
Tháng này:
3011
Tất cả:
293463

Kế hoạch thi KSCL lần 1, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 10:20:47 10/02/2017 (GMT+7)

Các thầy cô giáo và các em học sinh đọc kỹ để thực hiện.

 

   SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

     

         Số ......../KH-THPTTG2

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tĩnh Gia, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10, 11, 12

LẦN 1 – NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

I. MỤC ĐÍCH CỦA KỲ THI:

          - Đánh giá năng lực học tập của học sinh, rút kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh và để chuẩn bị tiếp cận phương án thi kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT.

II. MÔN THI, NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC THI

          - Các môn thi: Môn thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Sinh Học, Vật Lý, Hóa học, KHTN, KHXH.

          - Nội dung thi gồm những kiến thức đã được học kể từ ngày thi trở về trước nhưng mức độ và kỹ năng cao hơn.

          - Khối 10,11:

          + Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài: Môn Toán, Ngữ Văn 120 phút(Không kể thời gian phát đề); môn Tiếng Anh, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Sinh Học, Vật Lý, Hóa học 90 phút(Không kể thời gian phát đề)

          - Khối 12:

          +Môn: Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài:  120 phút (Không kể thời gian phát đề).

          + Môn: Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề).

          + Môn: Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề).

          + Môn: KHTN(Tích hợp 3 môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học), KHXH(Tích hợp 3 môn Lịch Sử, Địa Lý, GDCD) thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 150 phút(mỗi môn thành phần 50 phút) (Không kể thời gian phát đề).

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

          Học sinh lớp10,11, 12 đang học tại trường hoặc trường khác có nguyện vọng, tự nguyện đăng ký dự thi.

IV. LỊCH THI:

          Thông báo trên bảng tin trước ngày 24/2/2017

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, LỆ PHÍ THI

           1. Học sinh học tại trường:

          - Đối với học sinh lớp 10,11:  GVCN nộp danh sách đăng ký dự thi của học sinh theo  môn đăng ký học thêm buổi chiều cho thầy Dũng(TKHĐ) và lệ phí (20.000 đ /01HS/ 01 môn thi) cho cô Phương (Thủ quỹ).

          - Đối với học sinh khối 12: GVCN nộp danh sách đăng ký dự thi của học sinh theo quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2017( Gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn tự chọn trong 2 môn KHTN hoặc KHXH) cho thầy  Dũng(TKHĐ) và lệ phí  thi (20.000 đ /01HS/ 01 môn đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 40.000đ/01HS/ 01 môn đối với các môn KHTN, KHXH) cho cô Phương (Thủ quỹ).

          2. Học sinh học tại trường khác:

          - Đăng ký và nộp lệ phí thi tùy đối tượng học sinh giống học sinh các khối trong nhà trường cho cô Phương (Thủ quỹ).

          - Thời gian nộp danh sách đăng ký: Chậm nhất là sáng ngày 15/02/2017.

VI.  ĐỀ THI, COI THI, LÀM PHÁCH, CHẤM THI:

          1. Đề thi

          - Cấu trúc, mức độ đề thi phải có tính phân hóa học sinh cao. Nội dung thi gồm những kiến thức trong chương trình THPT đã học tính đến thời điểm tổ chức thi(Riêng đối với khối 12 ra đề theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT).

          - Giáo viên ra đề phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của đề thi. Hướng dẫn chấm phải chi tiết, phù hợp với đặc thù của từng môn, cho theo thang điểm 10(Kể cả các môn thành phần trong 2 môn KHTN, KHXH đối với khối 12).

          - Đề thi và hướng dẫn chấm phải được đánh máy vi tính theo mẫu đã quy định.

          - Thời gian nộp đề thi và đáp án: Chậm nhất là sáng ngày 22/02/2017.

          - Địa chỉ gửi dữ liệu điện tử :nguyenthemanh1979@gmail.com và nộp trực tiếp 1 bản bằng văn bản có chữ ký của giáo viên ra đề cho Đ/c Nguyễn Thế Mạnh.

          - Lãnh đạo nhà trường chỉnh sửa nếu cần thiết.

          - Lãnh đạo nhà trường  giao cho bộ phận phục vụ thi phôtô đề và hướng dẫn chấm cho từng phòng thi.

          2. Coi thi:

          - Các giáo viên được phân công ra đề thi tham gia coi thi. Tùy theo số lượng học sinh dự thi, điều động giáo viên coi thi phù hợp. (Phân công cụ thể xem trên bảng tin).

          - Giáo viên coi thi có mặt: + Buổi chiều: 13h45’.

          3. Làm phách:

          - Bộ phận làm phách gồm: Do đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác khảo thí phân công.

          - Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi thi.

          - Bộ phận làm phách phải cẩn thận, đánh đúng mã phách qui định và giữ bí mật.

          4. Chấm thi:

          - Giáo viên ra đề thi và các giáo viên được tổ trưởng phân công tham gia chấm thi.

          - Thời gian dự kiến nộp bài chấm và phiếu chấm kết thúc vào ngày 07 tháng 03 năm 2017.

VII.  HỒI PHÁCH LÊN ĐIỂM, XỬ LÝ KẾT QUẢ

            1. Hồi phách nhập điểm vào máy:

+ Tất cả điểm các bài thi phải hồi phách, nhập điểm vào máy tại phòng tin học dành cho giáo viên và hoàn thành trước 5 ngày khi môn thi cuối cùng kết thúc.

          2. Xử lý kết quả:

+ Đồng chí Bùi Huy Dũng  tổng hợp điểm báo cáo Ban Giám hiệu xem xét; sau khi Ban Giám hiệu đồng ý thì tiến hành in bảng điểm giao cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để rà soát, kiểm tra lại danh sách và điểm số.

+ Thống kê kết quả thi, kiểm tra theo các yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu nhà trường nhằm xem xét chất lượng giáo dục của các môn, các lớp trong toàn trường theo các hình thức: Điểm TBC của từng môn thi, của từng lớp; điểm giỏi, khá, tb, yếu theo từng môn, theo từng lớp; xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo tổ hợp các môn thi v.v

 

                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG
       Nơi nhận                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

-          Hiệu trưởng(Để báo cáo)

-          P.Hiệu trưởng(để phói hợp)

-          GVCN (để thực hiện)

-          Các Tổ trưởng(để thực hiện)

 

                                                                                         Nguyễn Thế Mạnh

Lịch công tác