Truy cập

Hôm nay:
218
Hôm qua:
287
Tuần này:
802
Tháng này:
1429
Tất cả:
193088

LỊCH THI ÂM VANG XỨ THANH LẦN THỨ 14 NĂM HỌC 2019-2020

Đăng lúc: 08:09:10 24/10/2019 (GMT+7)

LỊCH THI VÀ LỊCH PHÁT SÓNG ÂM VANG XỨ THANH NĂM THỨ XIV (2019 - 2020)

 
ĐÀI PT-TH THANH HOÁ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ÂM VANG XỨ THANH XIV
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Thanh Hóa, ngày 22 tháng 10 năm 2019
                                                             LỊCH THI VÀ LỊCH PHÁT SÓNG
ÂM VANG XỨ THANH NĂM THỨ XIV (2019 - 2020)
 
QUÝ I:
Thứ tự P/s
Ngày thi
Trường thi
Cuộc thi
Phát sóng
01
Sáng 3/11/2019
(Cuộc 1)
THPT Hoàng Lệ Kha (Hà Trung) - THPT Triệu Sơn III
Tuần 1 tháng 1
10/11/2019
02
Sáng 3/11/2019
(Cuộc 2)
THPT Thạch Thành IV - THPT Như Thanh II
Tuần 2 tháng 1
17/11/2019
03
Chiều 3/11/2019
(Cuộc 3)
THPT Tống Duy Tân (V.Lộc) - THPT Tĩnh Gia II
Tuần 3 tháng 1
24/11/2019
05
Sáng 10/11/2019
(Cuộc 1)
THPT Nông Cống II - THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn)
Tuần 1 tháng 2
08/12/2019
06
Sáng 10/11/2019
(Cuộc 2)
THPT Như Thanh - THPT Cẩm Thủy III
Tuần 2 tháng 2
15/12/2019
04
Chiều 0/11/2019
(Cuộc 3)
Thi tháng 1
 
Thi tháng 1
Quý I
01/12/2019
07
Sáng 17/11/2019
(Cuộc 1)
THPT Hoằng Hóa III - THPT Hậu Lộc I
Tuần 3 tháng 2
22/12/2019
(QĐNDVN)
09
Sáng 17/11/2019
(Cuộc 2)
THCS + THPT Nghi Sơn - THPT Lam Kinh (Thọ Xuân)
Tuần 1 tháng 3
05/1/2020
 
10
Chiều 7/11/2019
(Cuộc 3)
THPT Ngọc Lặc - THPT Thạch Thành II
Tuần 2 tháng 3
12/01/2020
 
11
Sáng 08/12/2019
(Cuộc 1)
THPT Triệu Sơn II - THPT Bỉm Sơn
 
Tuần 3 tháng 3
19/01/2019
 
14
Sáng 08/12/2019
(Cuộc 2)
THPT Đặng Thai Mai (Q.Xương) - THPT Thống Nhất (Yên Định)
 
Tuần 1 tháng 4
16/02/2020
08
Chiều 8/12/2019
(Cuộc 3)
Thi tháng 2
 
Thi tháng 2
Quý I
29/12/2019
 
 
QUÝ II:
 
Ngày thi
Trường thi
Cuộc thi
Phát sóng
15
Sáng 15/12/2019
(Cuộc 1)
THPT Triệu Sơn I - THPT Thạch Thành I
 
Tuần 2 tháng 4
23/02/2020
 
16
Sáng 15/12/2019
(Cuộc 2)
THPT Nông Cống I - THPT Quảng Xương II
 
Tuần 3 tháng 4
01/03/2020
 
12
Chiều15/12/2019
(Cuộc 3)
Thi tháng 3
 
Thi tháng 3
Quý I
02/02/2020
 
18
Sáng 05/01/2020
(Cuộc 1)
THPT Triệu Sơn IV - THPT DTNT tỉnh
 
Tuần 1 tháng 5
15/03/2020
19
Sáng 05/01/2020
(Cuộc 2)
THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân)- THPT Yên Định II
 
Tuần 2 tháng 5
22/03/2020
20
Chiều 05/01/2020
(Cuộc 3)
THPT Ba Đình (Nga Sơn) - THPT Hà Trung
Tuần 3 tháng 5
29/03/2020
 
13
Tối 09/02/2020
THTT: Quí I
 
 
09/02/2020
 
Tối 26/01/2020
Nghỉ tết Nguyên đán (Mùng 2 tết)
(Không phát sóng)
 
 
22
Sáng 16/02/2020
(Cuộc 1)
PT Triệu Sơn - THPT Vĩnh Lộc
Tuần 1 tháng 6
12/04/2020
 
17
Sáng 16/02/2020
(Cuộc 2)
Thi tháng 4
 
Thi tháng 4
Quý II
22/03/2020
 
23
Chiều 16/02/2020
(Cuộc 3)
THPT Lê Lai (Ngọc Lặc) – THPT Cẩm Thủy II
Tuần 2 tháng 6
19/04/2020
21
Chiều 16/02/2020
(Cuộc 4)
Thi tháng 5
 
Thi Tháng 5
Quí II
05/04/2020
 
24
Sáng 23/02/2020
(Cuộc 1)
THPT Lê Lợi (Thọ Xuân) - THPT Lương Đắc Bằng (H.Hóa)
 
Tuần 3 tháng 6
26/04/2020
 
                                                                         
QUÝ III:
 
Ngày thi
Trường thi
Cuộc thi
Phát sóng
27
Sáng 23/02/2020
(Cuộc 2)
THPT Triệu Sơn V - THPT Thọ Xuân V
Tuần 1 tháng 7
17/05/2020
 
28
Chiều 23/02/2020
(Cuộc 3)
THPT Hoằng Hóa IV - THPT Nga Sơn
 
Tuần 2 tháng 7
24/05/2020
 
29
Sáng 15/03/2020
(Cuộc 1)
THPT Đông Sơn I - THPT Tĩnh Gia I
 
Tuần 3 tháng 7
31/05/2020
31
Sáng 15/03/2020
(Cuộc 2)
THPT Quảng Xương IV - THPT Nguyễn Mộng Tuân (Đông Sơn)
 
Tuần 1 tháng 8
14/06/2020
25
Chiều 15/03/2020
(Cuộc 3)
Thi tháng 6
 
Thi Tháng 6
Quí II
03/05/2020
 
32
Sáng 29/03/2020
(Cuộc 1)
THPT Nguyễn Quán Nho (Thiệu Hóa) - THPT Nguyễn Trãi (TPTH)
Tuần 2 tháng 8
21/06/2020
 
33
Sáng 29/03/2020
(Cuộc 2)
THPT Nông Cống III -THPT Lê Hoàn (Thọ Xuân)
Tuần 3 tháng 8
28/06/2020
(Gia đình VN)
30
Chiều 29/03/2020
(Cuộc 3)
Thi tháng 7
 
Thi tháng 7
Quí III
07/06/2020
 
35
Sáng 12/04/2020
(Cuộc 1)
THPT Yên Định III - THPT Tĩnh Gia III
 
Tuần 1 tháng 9
12/07/2020
(TNXP)
36
Sáng 12/04/2020
(Cuộc 2)
THPT Thọ Xuân IV - PT Thạch Thành III
 
Tuần 2 tháng 9
19/07/2020
 
37
Chiều 12/04/2020
(Cuộc 3)
THPT Hậu Lộc II - THPT Hàm Rồng
Tuần 3 tháng 9
26/07/2020
 
34
Sáng 19/04/2020
(Cuộc 1)
Thi tháng 8
 
Thi tháng 8
Quí III
05/07/2020
38
Sáng 19/04/2020
(Cuộc 2)
Thi tháng 9
Thi tháng 9
Quí III
02/08/2020
 
26
Tối 10/05/2020
THTT: Quí II
 
 
10/05/2020
 
39
Tối 09/08/2020
THTT: Quí III
 
 
09/08/2020
40
Ngày 16/08/2020
THTT Chung kết năm
 
 
16/08/2020
 
Dự phòng: THPT Bắc Sơn (Ngọc Lặc) – THPT Như Xuân II
      Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa                                         Đài PTTH Thanh Hóa
KT.Giám đốc                       P.Giám đốc- Trưởng ban tổ chức ÂVXT năm thứ XIV
 
                          (Đã kí)                                                              (Đã kí)
 
                      Lê Văn Hoa                                                     Nguyễn Hồng Sơn
 
 
 

Lịch công tác