Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
91
Tuần này:
581
Tháng này:
3025
Tất cả:
293477

THÔNG BÁO ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ 21/4/2020

Đăng lúc: 15:13:38 20/04/2020 (GMT+7)

Thông báo cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ thứ 3, ngày 21 tháng 4 năm 2020

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1027/SGDĐT-CTTT
V/v thông báo cho học sinh các trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX đi học trở lại
      Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2020
 
             Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 19/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Thông báo cho giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ thứ 3, ngày 21 tháng 4 năm 2020; học sinh các trường mầm non, tiểu học sẽ có thông báo sau.
2. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học và thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của ngành Y tế, ngành Giáo dục (gửi kèm Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đặc biệt lưu ý: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất thiết phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp, trong giờ giải lao không tụ tập đông người ở sân trường...
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch nCoV tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế, Sở LĐTBXH (p/h);
- UBND các huyện, thị, tp (p/h);
- Đài truyền hình TH, Báo TH;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CTTT.                         
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thị Hằng
 

Lịch công tác