Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
140
Tuần này:
27
Tháng này:
978
Tất cả:
152278

Trường THPT Tĩnh Gia 2 tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020

Đăng lúc: 09:44:52 16/09/2019 (GMT+7)

Năm học 2018-2019 toàn ngành GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

                    SỞ GD&ĐT THANH HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Số: 01/KH-THPTTG2                            
Tĩnh Gia, ngày 10 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2019 - 2020
 
         
- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số: 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục Thường xuyên;
Căn cứ công văn Số 2304/SGDĐT-GDTrH ngày  04 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm học: 2018 - 2019 và tình hình thực tiễn của trường THPT Tĩnh Gia 2.
          Trường THPT Tĩnh Gia 2, xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học: 2019 - 2020 với những nội dung sau:
 
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC: 2018 - 2019
         
I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 
- Năm học 2018-2019 toàn ngành GDĐT tiếp tục  triển khai thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
Năm học 2018-2019, nhà trường thực hiện được một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
-Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu mà nhà trường đã đạt được, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
          - Tiếp thực hiện tốt Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và  phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          - Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp bộ đảng, chính quyền, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân và phụ huynh HS trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường; Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn và CSVC nhà trường; Phấn đấu được công nhận trường chuẩn Quốc gia.
- Huy động các nguồn lực để hỗ trợ, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong công tác dạy và học.
          II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2018 - 2019.
1.Thực hiện chỉ tiêu biên chế các khối lớp học sinh.
- Đầu năm học Nhà trường có 34 lớp với tổng số học sinh là 1442 học sinh, trong đó: học sinh tuyển mới là 504 học sinh; Cuối năm học, số học sinh là: 1427 học sinh, giảm 15 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,04% ;  (tỷ lệ giảm còn cao)
- Tỷ lệ học sinh trên lớp: Đạt 42 HS/Lớp
2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Nhà trường đã rà soát, đối chiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia. Từng bước xây dựng, củng cố các tiêu chí để đạt chuẩn. Tháng 11/2018 nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. (đạt mục tiêu)
3.Tình hình thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
3.1. Thực hiện biên chế cán bộ, viên chức.
- Biên chế được giao: 79; trong đó: Cán bộ quản lý: 4; Giáo viên : 71; Nhân viên: 4.
- Biên chế năm học: 72: Cán bộ quản lý : 3; Giáo viên: 68; Nhân viên 1.
- Tình trạng thiếu biên chế:
+ Thiếu: 04 giáo viên ( Văn: 1; Công nghệ: 1; Tin: 1, Lý: 1).
+ Thừa 02 NV hành chính
- Chất lượng đội ngũ: 100% đạt chuẩn .Trình độ trên chuẩn: 18 GV;
3.2 Thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức.
         - Đầu năm học, BGH ra các quyết định thành lập biên chế học sinh các lớp; sắp xếp biên chế các tổ chuyên môn; Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn; Kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong trường; Bổ sung các quy chế hoạt động của trường và các tổ chức đoàn thể.
         - Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng các cấp và các Quy chế của Ngành Giáo dục, của trường.
         - Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
         - Rà soát, bố trí đội ngũ CB,GV hợp lý đảm bảo phát huy năng lực,đúng chuyên môn; Mặt bằng lao động hợp lý.
-Triển khai tập huấn cho GV về dạy học theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, chuẩn đánh giá, tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn, giáo viên bám sát nội dung, chương trình các môn học. Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn tổ chức hội thảo, trao đổi phương pháp, thống nhất nội dung, chương trình từng phần nội dung kiến thức ở từng bộ môn, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh.
4. Đánh giá tình hình cơ sở vật chất.
4.1. Phòng học:
- Tổng số phòng học: 34 phòng; Trong đó:
+ Số phòng học kiên cố: 30 phòng
+ Số phòng học bán kiên cố: 04 phòng
+ Số phòng học cần sửa chữa: 02 phòng (Khu nhà cấp 4)
4.2. Các phòng chức năng:
Gồm các phòng:
+ Phòng máy vi tính: 02 phòng.
+ Phòng học Ngoại ngữ: 01 phòng.
+ Phòng thiết bị, thí nghiệm: 02 phòng
+ Phòng thư viện: 01 phòng
+ Phòng truyền thống: 01 phòng
+ Phòng y tế: 01 phòng.
+ Phòng văn thư: 01 phòng.
+ Phòng kế toán: 01 phòng
+ Phòng Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng: 04 phòng
+ Phòng tổ chuyên môn : 06 phòng
+ Phòng Đoàn TN: 01 phòng
+ Phòng họp: 01 phòng.
+ Phòng bảo vệ: 01 phòng
          4.3. Diện tích khuôn viên trường: 26072 m2; đã được cấp giấy quyền sử dụng đất; Có cổng trường, sân trường và tường rào xây kín xung quanh; Sân trường và tường rào đã hỏng cần phải tu sửa.
          4.4. Công trình, Thiết bị
+ Công trình vệ sinh: 05 (CB,GV: 03, HS: 02)
+ Nhà để xe: 02;
+ Sân tập TD: đảm bảo cơ bản cho học sinh tập học các giờ thể dục, QP
+ Nhà cấp nước uống cho HS: 01 cái với 01 máy lọc nước.
5. Đánh giá thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh.
5.1. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức.
- Nhà trường đã xây dựng và thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về    tài chính, ngân sách theo NĐ 43/2006/NĐ - CP của Chính phủ.
- Thực hiện đúng và thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ của cán bộ, giáo viên theo quy định như : Chế độ lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ thai sản, chế độ dạy thêm giờ, chế độ phép, công tác phí và các chế độ khác theo đúng quy định của nhà nước.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, vượt khung và chế độ thâm niên nhà giáo, chế độ khen thưởng.
5.2. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.
- Triển khai, thực hiện đầy đủ các quy định, chế độ đối với đối tượng HS được hưởng gạo theo Quyết định số: 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho HS.
- Triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ quy định về chính sách  hỗ trợ học sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
          6. Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục.
6.1.Công tác tổ chức, quán triệt, học tập các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp, các ngành.
- BGH Nhà trường đã nghiêm túc và kịp thời triển khai các công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018 - 2019 của Bộ và của Sở GD; Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW của Bộ chính trị.
- Tổ chức xây dựng, triển khai và thực hiện các quy chế của nhà trường như: Quy chế tự chủ về tài chính ngân sách; Quy chế hoạt động của cơ quan và của các tổ chức đoàn thể chính trị trong trường; Quy chế theo dõi, đánh giá thi đua - khen thưởng; Quy chế bảo quản và sử dụng tài sản công.
6.2.Triển khai và thực hiện tốt công tác khảo thí, kiểm định chất lượng; Kế  hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra hoạt động sư phạm của Nhà giáo.
6.3.Tổ chức và triển khai phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.
-Tổ chức tốt hoạt động “ tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới cho học sinh đầu cấp.
-Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành gắn với thực tiễn của Nhà trường. Thể chế hóa các nội dung đánh giá, thi đua, triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhà trường bằng hệ thống các quy chế. Gắn việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức Nhà giáo, đạo đức của người học sinh với việc đánh giá, thi đua và khen thưởng.
6.4. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
6.4.1.Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo.
-Triển khai tập huấn cho GV về dạy học theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, chuẩn đánh giá, tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn, giáo viên bám sát nội dung, chương trình các môn học. Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn tổ chức hội thảo, trao đổi phương pháp, thống nhất nội dung, chương trình từng phần nội dung kiến thức ở từng bộ môn, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh.
6.4.2. Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục.
- Nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện chương trình SGK do Bộ GD ĐT quy định triển khai dạy học tự chọn theo chương trình chuẩn, đảm bảo đúng tiến độ và quy định số tiết tự chọn bám sát cho các môn theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn  có chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng dạy - học, sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng . Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào nội dung đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra chú trọng kỹ năng vận dụng thực hành cho học sinh, thiết kế hoạt động dạy học theo nhóm bộ môn.
- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề, mỗi nhóm bộ môn thực hiện 02 chủ đề/1 kỳ, 01 tiết theo kế hoạch nghiên cứu bài học.
- Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương vào các môn học ( GDCD, Lịch sử, Địa lý…)
6.4.3. Dạy thêm, học thêm, ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai và thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy thêm, học thêm.
- Phối hợp các lực lượng trong trường và ngoài xã hội thực hiện tốt chủ trương của Ngành về dạy thêm, học thêm;
6.4.4.Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm. 
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018- 2019. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xét duyệt kết quả rèn luyện 2 mặt giáo dục của học sinh đảm bảo đúng quy trình công bằng, chính xác, khách quan, công khai.
6.5.Triển khai các hoạt động giáo dục giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông, giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Nhà trường nghiêm túc và kịp thời triển khai các hoạt động giáo dục Quốc phòng, GD hướng nghiệp, GD nghề phổ thông, hoạt động GD NGLL cho học sinh.
- Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, tuyên truyền và tổ chức học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông  qua các buổi sinh hoạt, chào cờ, Hoạt động NGLL, GDHN.
          6.6. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh.
TS
HS
Học lực
Hạnh kiểm
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
Tốt
Khá
TB
Yếu
 
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
 
1427
11,14
55,71
31,25
1,54
0,07
77,01
16,54
5,19
0,98
 
Kết quả thực hiện chỉ tiêu đầu năm:
- Học sinh lên lớp: Đạt từ 97 % trở lên: Đạt
          - Đỗ tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên: Đạt
         - Duy trì sỹ số đạt từ  99% trở lên: Chưa đạt
         - Kiểm tra, đánh giá xếp loại GV: Phấn đấu thanh, kiểm tra được 70% GV:
         - Phấn đấu chất lượng giáo dục 2 mặt của học sinh:
         + Về hạnh kiểm: Tốt, Khá 95% trở lên; Yếu dưới 1%: Chưa đạt về HK khá, tốt
+ Về học lực: Giỏi: 8% trở lên; Khá đạt từ 50% trở lên; Tỷ lệ Yếu dưới 3%; Không có học sinh học lực kém.: Đạt
................
NỘI DUNG CHI TIẾT XIN MỜI TẢI TỆP 
TẠI ĐÂY

70259654_310100193157686_11677827099262976_n.jpg
Thầy Lê Việt Cường - Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch nhà trường năm học 2019 - 2020

70461933_380392129306574_2592335916475351040_n.jpg
Các Đại biểu về dự Hội nghị: Đ/c Mai Bá Nam - Chủ tịch Công đoàn ngành GD Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác của Sở GD về dự  Hội nghị

69870638_385439495454629_3225245028813111296_n.jpg
Cán bộ, GV, nhân viên tham dự Hội nghị

70667519_946462409037671_7528511580313485312_n.jpg
Các Thầy/Cô giáo đại diện Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến

70272180_450515375675187_2020535796393574400_n.jpg
Đ/c Mai Bá Nam - Chủ tịch Công ngành GD Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

70265781_903820119999906_5394138418768773120_n.jpg
Thầy Bùi Sỹ Khiêm - Phó Hiệu trưởng công bố các quyết định khen thưởng năm học 2019 - 2020

69964836_375698800031559_3183478473314271232_n.jpg
70193692_548569145886316_372684036079878144_n.jpg
70950940_413924009255901_6240691419296563200_n.jpg
Các Thầy/Cô giáo, nhân viên nhận thưởng các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen của Giám đốc Sở GD; Giấy khen của Công đoàn ngành GD Thanh Hóa
                                                                                                                Đỗ Quốc Vương - Ban biên tập

Lịch công tác